Wyświetlono: 21119
Oferta

Jest najlepszą biblioteką w powiecie. Placówka centralna znajduje się w samym centrum miasta - w pięknie odrestaurowanym Ratuszu. Czytelnicy mają tu do dyspozycji: Wypożyczalnię dla dorosłych, Oddział dla dzieci oraz Czytelnię naukową. Oprócz tego działają filie: bardzo prężna filia miejska na Osiedlu XX - lecia oraz filie wiejskie we wsiach : Stolec, Braszowice, Olbrachcice i Zwrócona. Biblioteka posiada dobrze przygotowaną i doświadczoną kadrę, trwa komputeryzacja procesów bibliotecznych przy wykorzystaniu programu MAK i bazy Biblioteki Narodowej; czytelnicy mogą korzystać z Internetu. W ciągu 50 lat swego istnienia BPMiG zgromadziła ponad 110 tys. książek adresowanych do różnych grup czytelniczych i zaspakajających różnorakie potrzeby i gusta czytelnicze. Z księgozbiorów biblioteki skorzystało ogółem 5600 czytelników, co czwarty mieszkaniec był więc czytelnikiem. Ciekawy i bogaty księgozbiór podręczny i około 80 czasopism w czytelni naukowej przyciąga z roku na rok więcej użytkowników, głównie młodzież szkół średnich i studentów. Mogą tu znaleźć wszystkie najbardziej poszukiwane opracowania i podręczniki.Tradycją ząbkowickiej książnicy jest bogaty program działalności kulturalnej. Co roku organizuje się wiele spotkań autorskich ze znanymi poetami oraz pisarzami dla dzieci, wystawy, imprezy i wieczornice z różnych okazji, występy teatrzyków, wieczory poezji, biesiady literackie, projekcje filmów i dyskusje. Biblioteka włącza się bardzo aktywnie w organizację Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej - od kilku lat jest organizatorem największego konkursu tej imprezy - Konkursu Wiedzy o Polsce i Czechach, w którym uczestniczą uczniowie ze szkół średnich z miast dawnego województwa wałbrzyskiego. Ogromnym powodzeniem cieszy się także Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej i Turniej Wiedzy o Ziemi Ząbkowickiej.Podczas wakacji i ferii proponuje się dzieciom pozostającym w mieście różnorodne, ciekawe zajęcia, z których chętnie korzystają. Biblioteka próbuje także prowadzić działalność wydawniczą. Ukazał się już biuletyn poświęcony imprezom Roku Mickiewiczowskiego i tomik poezji zawierający interesujące utwory poetyckie i prace planistyczne inspirowane muzyką Chopina. Bez wątpienia działalność Biblioteki jest widoczna i znana wszystkim mieszkańcom nie tylko Ząbkowic, ale i powiatu.