Wyświetlono: 25106
Oferta

Szanowni Państwo! Firma „Biuro Rachunkowe Mariola Tadeusz” działa już na rynku usług finansowo- podatkowych od marca 1991 roku. Z roku na rok coraz więcej klientów obdarza mnie ogromnym zaufaniem i powierza prowadzenie własnych spraw księgowych. Oferuję profesjonalną obsługę w zakresie: * prowadzenia ksiąg rachunkowych * prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów * prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego * prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów VAT * sporządzanie deklaracji w podatku dochodowym (PIT 5, CIT 2, CIT 8) * sporządzanie deklaracji w podatku VAT * sporządzanie deklaracji w podatku od wynagrodzeń ( PIT 4, PIT 11, PIT 40, PIT 8A, PIT 8B) * prowadzenie rozliczeń z ZUS ( np. ewidencjonowanie urlopów, zwolnień lekarskich, deklaracji ZUS i innych) * ubieganie się w imieniu klienta o zaświadczenia o niezaleganiu wobec ZUS, US * prowadzenie spraw kadrowych i pracowniczych (przyjmowanie i zwalnianie pracowników, zakładanie i prowadzenie akt osobowych, sporządzanie list płac i inne) * sporządzanie rozliczeń rocznych * reprezentowanie klienta wobec wszystkich instytucji związanych z działalnością gospodarczą- ZUS, US, banki * doradztwo podatkowe i gospodarcze. Usługi są dostosowane do potrzeb i sytuacji różnych grup klientów. Posiadam następujące uprawnienia do prowadzenia biura rachunkowego: * Świadectwo Kwalifikacyjne dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe * Wpis na listę doradców podatkowych. Zapraszam do skorzystania z moich usług.