Wyświetlono: 19829
Oferta

Jesteśmy profesjonalną i rzetelną firmą, wyspecjalizowaną w kompleksowej ochronie osób i mienia, co jest naszym atrybutem w kształtowaniu teraźniejszości i przyszłości nowoczesnej firmy, jaką stworzyliśmy i jakiej poszukują potencjalni klienci. Gotowi jesteśmy sprostać oczekiwaniom Państwa, mając przede wszystkim na względzie bezpieczeństwo powierzonego mienia. Gwarantujemy wysokiej jakości usługi wspierane nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi, oraz niezawodnymi systemami elektronicznymi.* Ochrona osób i mienia obejmuje: konwojowanie wartości pienieżnych i przedmiotów wartościowych, ochrona imprez masowych, prowadzenie usług w zakresie consultingu w sprawach planów ochrony mienia i osób, ochrona terenów otwartych, ochrona osobista Vipów, zabezpieczenie przed włamaniem, napadem, pożarem * Najtańszą i najskuteczniejszą formą zabezpieczenia mienia jest lokalny System Sygnalizacji Włamania i Napadu działający w oparciu o łącza telefoniczne, drogę radiową, telefonię komórkową GSM oraz satelitarny system łączności GPS. System umożliwia rozpoznawanie rodzaju i miejsca zdarzenia oraz dotarcie do zagrożonego obiektu straży pożarnej, policji lub specjalistycznie przeszkolonej grupy interwencyjnej Combat. Instalacja systemu alarmowego Agencji Ochrony Combat daje prawo do wysokich zniżek na ubezpieczenie mienia. Agencja Ochrony Combat posiada ubezpieczenie odpowiedzialności Cywilnej od działalności gospodarczej. * Firma oferuje też monitoring czyli stały nadzór nad lokalnymi sytemami alarmowymi wspierający ochronę mienia. dodatkowo połączony z natychmiastową interwencją załóg patrolowych. Funkcjonuje w oparciu o całodobowe Komputerowe Centrum Monitorowania Combat. w którym odbierane są informacje z podłączonych lokalnych systemów alarmowych. System stanowią: lokalne systemy alarmowe (telewizja przemysłowa, czujniki ruchu, stłuczeniowe, ppoż, awarii zasilania, zagrożenia gazowego, sabotażu, piloty napadowe. itp.) urządzenia nadawcze, system zasilania awaryjnego, łącza telefoniczne, radiowe i GPS, ocechowanie obiektu, Centrum Moitorowania i Analiz, zmotoryzowane grupy interwencyjne, współpraca z komendą policji.