Wyświetlono: 17224
Oferta

Świadczymy dwie podstawowe usługi: Monitoring ochronny: (zabezpieczenie przeciwkradzieżowe) * rejestracja danych przekazywanych online przez układ nadawczy zainstalowany w monitorowanym pojeździe * 24 godzinny nadzór nad pojazdem prowadzony przez Centrum Monitoringu K2 * powiadamianie wskazanych w umowie osób po otrzymaniu zgłoszenia alarmowego * podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku pozytywnej lub nieudanej weryfikacji alarmu * koordynację działań w celu odzyskania pojazdu, powiadamianie właściwych służb np. Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia. Monitoring logistyczny:(efektywność zarządzania) * dostęp do serwera umożliwiający lokalizację pojazdów w czasie rzeczywistym z dostępem ON-LINE, * optymalizacja tras przejazdów * rejestrowanie prędkości pojazdu * zliczanie przebytej odległości * autoryzacja kierowców i rejestracja czasu pracy * kontrola poziomu i zużyciu paliwa.