Wyświetlono: 14301
Oferta

Polecamy swoje usługi: 1. Szkolenia kierowców na wszystkie kategorie prawa jazdy- Kursy prawa jazdy. Kategoria i typ pojazdu: * A1- motocykl Simson * A- motocykl MZ 250 cm 3 * B- samochód osobowy Fiat Punto * C- samochód ciężarowy Star 1142 * E + C- przyczepy do C Star 1142 + przyczepa. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych jazd poza obowiązującym limitem (samochód osobowy i ciężarowy, samochód ciężarowy + przyczepa). 2. Jazdy doszkalające na wszystkie kategorie prawa jazdy. Ośrodek prowadzi szkolenia uzupełniające dla osób już posiadających prawo jazdy. Ośrodek posiada salę wykładową wyposażoną w pomoce naukowe: * komputery z oprogramowaniem TEST OSK * monitor telewizyjny * filmy video * foliogramy * plansze znaków i sytuacji drogowych * inne materiały szkoleniowe przydatne w nauce kandydatom na kierowców. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzą wysoko wykwalifikowani instruktorzy z wieloletnim stażem posiadający weryfikację Wydziału Komunikacji. Zajęcia teoretyczne odbywają się w dniach ustalonych z uczestnikami kursów, natomiast zajęcia praktyczne ustalane są dla każdego indywidualnie. Kandydaci na kierowców mają możliwość wykonania badań lekarskich w naszym Ośrodku. Praktyczna nauka jazdy odbywa się na własnym placu manewrowym, w ruchu miejskim- z uwzględnieniem tras egzaminacyjnych, a także poza miastem, pojazdami identycznymi jak na egzaminie państwowym. Na placu manewrowym znajduje się pomieszczenie dla instruktora i kandydatów na kierowców. 3. Przeglądy techniczne pojazdów na Stacji Kontroli Pojazdów. Stacja kontroli pojazdów o rozszerzonym zakresie badań technicznych, obejmującym podstawowy zakres badań technicznych czyli sprawdzanie i ocenę prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu zwłaszcza pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska (A, B, T, E) wykonuje również: * badanie pojazdu używanego do przewozu materiałów niebezpiecznych * badanie pojazdu przystosowanego do zasilania gazem * pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą * badanie pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę * badanie okresowe pojazdu marki SAM – badanie co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych i pojazdów marki SAM, o których mowa w przepisach w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań pojazdów zabytkowych i pojazdów marki SAM co do zgodności z warunkami technicznymi, wzorów dokumentów związanych z tymi badaniami oraz jednostek upoważnionych do przeprowadzenia tych badań * nadawanie i wybijanie numerów na nadwoziach (podwoziach- ramach), silnikach pojazdów oraz wykonywanie tabliczek zastępczych. ORAZ: * opiniuje indywidualne wnioski o zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd * wyjaśnia wątpliwości i rozpatruje ewentualne spory między stacją o podstawowym zakresie badań technicznych a użytkownikiem pojazdu * współpracuje z rzeczoznawcami samochodowymi wpisanymi na listę Ministra Infrastruktury. Zapraszamy: pon.-pt. 8-18, sob. 8-13.