Wyświetlono: 22047
Oferta

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku został utworzony w styczniu 1991 roku. Z początku działalność firmy ograniczała się tylko do utrzymania miasta w zakresie czystości i pielęgnacji zieleni oraz zarządzania mieszkaniami komunalnymi. W ciągu dwunastu lat funkcjonowania, Zakład rozszerzył swoją działalność o wodociągi oraz oczyszczalnię ścieków. * Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku może się również pochwalić zbudowaną od podstaw nowoczesna stacją kontroli pojazdów, funkcjonującą od 1994 roku. Rzadko, które miasteczko podobnej wielkości może się poszczycić obiektem o tak wysokim poziomie, gdzie na urządzeniach renomowanych firm zachodnich wykonywane są przeglądy techniczne. Stacja posiada certyfikat Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie i jako okręgowa posiada uprawnienia do badań w pełnym zakresie. * Lwówecki Zakład Gospodarki Komunalnej robi wszystko, aby podlegająca pod niego oczyszczalnia ścieków oraz stacja uzdatniania wody działały bez zarzutów. Stąd opinia, że woda w Lwówku jest jedną z najlepszych. W ostatnich latach wiele się zmieniło w zakresie gospodarki wodno- ściekowej. Została zmodernizowana i rozbudowana oczyszczalnia ścieków, która jest zdolna przerobić 900 m3/dobę. Uregulowana została gospodarka osadem m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnej prasy do odwadniania terenu. Z terenu gminy ścieki są dowożone do zlewni, a następnie poprzez system przepompowni tłoczone do oczyszczalni ścieków. * Normom unijnym sprosta również stacja uzdatniania wody w Józefowie. W tym celu zostały postawione filtry do uzdatniania wody o wydajności 100 m3/h, których obsługa jest w pełni zautomatyzowana. Woda z tej stacji jest rozprowadzana systemem rurociągów prawie po całej gminie. Zakład obsługuje sieć wodociągową i kanalizacyjną o długości ponad 150 km. * Zakład Gospodarki Komunalnej w 2002 roku w konkursie usług DOBRE BO POLSKIE otrzymał certyfikat w zakresie usług wodociągowo- kanalizacyjnych.